Zadzwoń
608-207-718
×
Zadzwoń
608-207-718

Jeżeli Twoje dziecko:

Zobacz:

Czym jest Oferta

Terapia Metoda Warnkego

O mnie Cennik Kontakt Regulamin

Regulamin

Zasady korzystania z usług Gabinetu

 1. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie rodzica/ opiekuna.
 2. Sesja - to jedno zajęcie terapeutyczne z dzieckiem trwające 60 minut.
 3. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń.
 4. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
 5. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 7. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 8. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta.
 9. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 10. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzeń.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane przez terapeutę badania dodatkowe dziecka.
 12. Ze względu na brak przerw pomiędzy zajęciami rodzice/opiekunowie zobowiązują się do przychodzenia 5 min przed zakończeniem zajęć.
 13. Dziecko jest pod opieką terapeuty tylko w trakcie 60 min zajęć.
 14. Terapeuci nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki dziecka (rodzeństwa dziecka), po zakończonych zajęciach.
 15. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania, koordynowania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych jakim poddawane jest dziecko.
 16. Istnieje możliwość konsultacji o czym rodzic/opiekun zobowiązuje się informować przed zajęciami – odbywają się one wtedy kosztem zajęć dziecka lub można umówić się na osobne spotkanie odpłatność 80 zł – 60min.

Regulacja opłat w Gabinecie

 1. Dopuszczalne są dwie formy regulacji opłat za usługi: bezpośrednio przed zajęciami lub przelewem na konto,
 2. Opłaty za sesje terapeutyczne przelewem na konto 56 1020 4027 0000 1002 0400 6201 należy dokonywać z góry za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało na diagnozę, terapię, konsultacje,
 3. Opłatę (przelew) za diagnozę, terapię, konsultację należy uregulować przelewem na konto najpóźniej do 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania,
 4. Brak uiszczenia opłaty stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje,
 5. O każdej planowanej nieobecności należy powiadomić terapeutę jak najwcześniej,
 6. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności w dniu zajęć skutkuje
  - dopłatą w wysokości 100% przy płatności za kolejne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie
  - dopłatą w wysokości 50% przy płatności za kolejne zajęcia w przypadku gdy uda się wykorzystać godzinę dla innego dziecka oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie
 7. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny,
 8. Nieprzestrzeganie w/w zasad może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.