Zadzwoń
608-207-718
×
Zadzwoń
608-207-718

Jeżeli Twoje dziecko:

Zobacz:

Czym jest Oferta

Terapia Metoda Warnkego

O mnie Cennik Kontakt Regulamin

Oferta

Skorzystaj z szerokiej oferty terapii przygotowanych przez papilio

Terapia Metoda Warnkego

trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Metoda Warnkego przeznaczona do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaną dysleksją, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniem koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej.

Do treningu zapraszamy osoby
od 6 roku życia do 99 lat

Dzieci i młodzież z zaburzeniami czytania, pisania, rozwoju mowy, przetwarzania bodźców słuchowych. Dorosłych, którzy chcą poprawić umiejętności czytania i pisania, opóźnić proces starzenia się słuchu, opóźnić pojawienie się procesów demencji, poprawić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu ( np. udarze).

Terapia pedagogiczna

Regularna terapia pedagogiczna, czyli oddziaływanie na przyczyny (tj. zaburzone analizatory, funkcje, ich integracja) i przejawy trudności w uczeniu się. Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii (a więc problemów np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią)

Konsultacje
i poradnictwo pedagogiczne

Spotkanie mające na celu przyjrzenie się zagadnieniom, trudnościom, z którymi przychodzi osoba zgłaszająca się. Podczas spotkania wspólnie definiujemy problemy, rozpoznajemy przyczyny i szkamy odpowiedzi. Głównym celem jest ustalenie optymalnych rozwiązań. Rozmowa z elementami psychoedukacji pozwala rodzicowi przyjrzeć się sobie i dziecku z innej perspektywy.

Zajęcia wspierające umiejętności społeczne dziecka

Spotkania mające na celu poznanie dziecka, budowanie relacji zaufania do samego siebie i drugiej osoby, uczą komunikacji interpersonalnej. Terapeuta towarzyszy dziecku zarówno w radościach, jak i smutkach. Zajęcia prowadzone są metodami dostosowanymi do potrzeb dziecka.

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Celem terapii jest zmodyfikowanie zachowań autystycznych, czyli niepożądanych, agresywnych, autoagresywnych, tak aby dziecko zaczęło współpracować z terapeutą. Terapia nastawiona jest na nabywanie umiejętności społecznych, poznawczych oraz edukacyjnych przez dziecko.

Diagnostyka metodą Warnkego

Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Diagnostyka jest prowadzona przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej, 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia A4Lab - Brain Audiometr.

Konsultacje
i porady psychologiczne

 • konsultacje i porady w sprawach osobistych i rodzinnych;
 • konsultacje dla rodziców i terapeutów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ADHD i z zaburzeniami emocji i zachowania;
 • porady wychowawcze;
 • diagnoza psychologiczna;

Pomoc i terapia psychologiczna

 • wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych (lęki, depresja, trudności emocjonalne, trudności adaptacyjne, problemy w relacjach i w codziennym funkcjonowaniu, zaburzenia zachowania);
 • mediacje rodzinne;
 • ergoterapia z udziałem zwierząt

Janowe Pole

onoterapia z udziałem osiołków,
hipoterapia z udziałem koni
i zajęcia edukacyjno-rekreacyjne

Zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie.

Onoterapia:

 • wycisza emocje i relaksuje;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości: „taki duży, a to ja nim kieruję”;
 • uczy empatii, uważności i stosowania zasad;
 • uczy spokoju, cierpliwości i wytrwałości;
 • daje możliwość opiekowania się zwierzętami i obcowania z nimi;
 • może być formą odprężenia dla osób zmęczonych i zapracowanych;
 • może być terapią wspomagającą dla osób z autyzmem, zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi, z ADHD, czy innymi zaburzeniami emocji i zachowania;
 • może być doskonałą formą edukacji, zabawy i integracji na łonie przyrody;

Ewa
Fiedziuszko
-Pruchniewska


tel. 608 207 718

psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna;
mediator;
terapeuta EEG Biofeedback;
certyfikowany onoterapeuta i dogoterapeuta;

o Ewie i o Janowym Polu

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym między innymi w pracy z dziećmi i dorosłymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w środku badań klinicznych nad chorobą Alzheimera,...

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym między innymi w pracy z dziećmi i dorosłymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w środku badań klinicznych nad chorobą Alzheimera, demencją i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz w prywatnym gabinecie psychologicznym, który prowadzę już od 20 lat. Podstawą pracy są dla mnie wiedza i doświadczenie, ale też przede wszystkim dobra relacja z pacjentem, otwartość i wzajemny szacunek.

Oferta:

 • pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych (lęki, depresja, zaburzenia zachowania, trudności emocjonalne i adaptacyjne, problemy w codziennym funkcjonowaniu);
 • wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • konsultacje;
 • diagnoza;
 • mediacje rodzinne;
 • onoterapia;

Od kilku lat moją pasją jest też terapia z udziałem zwierząt. W zeszłym roku wraz z moją rodziną stworzyliśmy w Krosinku Janowe Pole, w którym prowadzimy terapię i rekreację z udziałem zwierząt, W dzisiejszych „technologicznych” czasach jest ona szczególnie atrakcyjna dla dzieci.Naszymi towarzyszami w pracy są dwa osiołki, cztery konie i dwa berneńskie psy pasterskie.

ONOTERAPIA i terapia z udziałem zwierząt

 • daje radość i akceptację;
 • stwarza możliwość ruchu na świeżym powietrzu i kontaktu z przyrodą;
 • spacer z osiołkami lub przejażdżka bryczką mogą być miłą formą spędzania czasu wolnego z bliskimi;
 • wycisza emocje i relaksuje;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości : „ taki duży, a to ja nim kieruję”;
 • uczy empatii, uważności i stosowania zasad;
 • uczy spokoju, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności;
 • daje możliwość opiekowania się zwierzętami i obcowania z nimi;
 • może być formą odprężenia dla osób zmęczonych i zapracowanych;
 • może być terapią wspomagającą dla osób z autyzmem, zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi, z ADHD, czy innymi zaburzeniami emocji i zachowania;

Zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie.

o Ewie i o Janowym Polu

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym między innymi w pracy z dziećmi i dorosłymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w środku badań klinicznych nad chorobą Alzheimera, demencją i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz w prywatnym gabinecie psychologicznym, który prowadzę już od 20 lat. Podstawą pracy są dla mnie wiedza i doświadczenie, ale też przede wszystkim dobra relacja z pacjentem, otwartość i wzajemny szacunek.

Oferta:

 • pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych (lęki, depresja, zaburzenia zachowania, trudności emocjonalne i adaptacyjne, problemy w codziennym funkcjonowaniu);
 • wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • konsultacje;
 • diagnoza;
 • mediacje rodzinne;
 • onoterapia;

Od kilku lat moją pasją jest też terapia z udziałem zwierząt. W zeszłym roku wraz z moją rodziną stworzyliśmy w Krosinku Janowe Pole, w którym prowadzimy terapię i rekreację z udziałem zwierząt, W dzisiejszych „technologicznych” czasach jest ona szczególnie atrakcyjna dla dzieci.Naszymi towarzyszami w pracy są dwa osiołki, cztery konie i dwa berneńskie psy pasterskie.

ONOTERAPIA i terapia z udziałem zwierząt

 • daje radość i akceptację;
 • stwarza możliwość ruchu na świeżym powietrzu i kontaktu z przyrodą;
 • spacer z osiołkami lub przejażdżka bryczką mogą być miłą formą spędzania czasu wolnego z bliskimi;
 • wycisza emocje i relaksuje;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości : „ taki duży, a to ja nim kieruję”;
 • uczy empatii, uważności i stosowania zasad;
 • uczy spokoju, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności;
 • daje możliwość opiekowania się zwierzętami i obcowania z nimi;
 • może być formą odprężenia dla osób zmęczonych i zapracowanych;
 • może być terapią wspomagającą dla osób z autyzmem, zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi, z ADHD, czy innymi zaburzeniami emocji i zachowania;

Zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie.

Czym jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego jest innowacyjną metodą w obszarze psychologii, pedagogiki i neuroterapii, jest nowym sposobem diagnozowania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z dysleksją. Ponadto ma szerokie zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń mowy, czytania i pisania, poprawia komfort życia pacjentów z problemami centralnego przetwarzania słuchowego, wspomaga naukę języków obcych, likwidowanie wad wymowy, u osób dorosłych poprawia percepcję i pamięć wzrokowo-słuchową. Celem pracy terapeutycznej jest trening podstawowych funkcji mózgu i koordynacji półkul mózgowych w celu likwidacji przyczyn dysleksji i innych problemów związanych z centralnym przetwarzaniem spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, językowych i kinestetycznych. Celem prace terapeutycznej jest wykrycie i trening deficytów w zakresie centralnego przetwarzania spostrzeżeń, w kierunku wytworzenia automatyzacji postrzegania. Badania wykazują, że około 10-15% dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy w uczeniu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. Terapia dzieci i młodzieży z problemami w nauce poprzez wykonywanie coraz większej liczby ćwiczeń w czytaniu, pisaniu czy w mowie (prowadzonych metodami tradycyjnymi) nie przynosi widocznych skutków, nie likwiduje przyczyn problemów w nauce powstałych na poziomie centralnego

układu nerwowego. Badania wykazują, że najpierw musi zostać usprawniona i zautomatyzowana szybkość centralnego przetwarzania na poziomie mózgu – odpowiedzialna za uczenie się, która u osób nie wykazujących przedmiotowych problemów przebiega w sposób sprawny i zautomatyzowany. Brak odpowiedniej pomocy i nierozwiązanie problemu przekłada się na inne sfery życia, takie jak: zachowanie, sfera emocjonalna, poznawcza czy poczucie własnej wartości i możliwości. Praca terapeutyczna Metodą Warnkego zakłada pracę indywidualną z dzieckiem/osobą dorosłą według specjalistycznie dobranego programu terapeutycznego uzależnionego od postawionej diagnozy. Za pomocą wysokiej klasy sprzętu medycznego, kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi metod pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta w zakresie dysleksji, problemów w nauce, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej.


Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną www.metodawarnkego.pl

Metoda Warnkego jest innowacyjną metodą w obszarze psychologii, pedagogiki i neuroterapii, jest nowym sposobem diagnozowania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z dysleksją.

Ponadto ma szerokie zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń mowy, czytania i pisania, poprawia komfort życia pacjentów z problemami centralnego przetwarzania słuchowego, wspomaga naukę języków obcych, likwidowanie wad wymowy, u osób dorosłych poprawia percepcję i pamięć wzrokowo-słuchową. Celem pracy terapeutycznej jest trening podstawowych funkcji mózgu i koordynacji półkul mózgowych w celu likwidacji przyczyn dysleksji i innych problemów związanych z centralnym przetwarzaniem spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, językowych i kinestetycznych. Celem prace terapeutycznej jest wykrycie i trening deficytów w zakresie centralnego przetwarzania spostrzeżeń, w kierunku wytworzenia automatyzacji postrzegania. Badania wykazują, że około 10-15% dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy w uczeniu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. Terapia dzieci i młodzieży z problemami w nauce poprzez wykonywanie coraz większej liczby ćwiczeń w czytaniu, pisaniu czy w mowie (prowadzonych metodami tradycyjnymi) nie przynosi widocznych skutków, nie likwiduje przyczyn problemów w nauce powstałych na poziomie centralnego

układu nerwowego. Badania wykazują, że najpierw musi zostać usprawniona i zautomatyzowana szybkość centralnego przetwarzania na poziomie mózgu – odpowiedzialna za uczenie się, która u osób nie wykazujących przedmiotowych problemów przebiega w sposób sprawny i zautomatyzowany. Brak odpowiedniej pomocy i nierozwiązanie problemu przekłada się na inne sfery życia, takie jak: zachowanie, sfera emocjonalna, poznawcza czy poczucie własnej wartości i możliwości. Praca terapeutyczna Metodą Warnkego zakłada pracę indywidualną z dzieckiem/osobą dorosłą według specjalistycznie dobranego programu terapeutycznego uzależnionego od postawionej diagnozy. Za pomocą wysokiej klasy sprzętu medycznego, kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi metod pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta w zakresie dysleksji, problemów w nauce, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej.


Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną www.metodawarnkego.pl

Kontakt

Porozmawiajmy! Spotkajmy się w

Zapraszam do kontaktu przez maila lub telefonicznie. Możesz też zostawić do siebie kontakt przez poniżej zamieszczony formularz kontaktowy.
608-207-718
kontakt@papilio-terapia.pl

Podaję moje dane w powyższym formularzu i zgadzam się na ich przekazanie do Prywatny Gabinet psychologiczny Ewa Fiedziuszko-Pruchniewska w celu nawiązania ze mną kontaktu w powyższej sprawie.

Podane przez Użytkownika imię, nazwisko, adres email lub telefon będzie wykorzystywany wyłącznie do nawiązania komunikacji w zgłoszonej sprawie.